Phần mềm kế toán online

Thấu hiểu những vất vả của người kế toán,

Tick nỗ lực để công việc nặng nhọc của kế toán nhẹ nhàng hơn.

Phần mềm kế toán online dễ dùng, đầy đủ nghiệp cho doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực

Bạn sẽ thích Tick vì

Tự động hạch toán

Tick tự động thực hiện các hạch toán kế toán, bạn chỉ tốn vài phút để đảm bảo sổ sách kế toán của mình thay vì hằng ngày như trước đây

Hoạt động online

Làm việc mọi lúc, mọi nơi trên mọi thiết bị: máy tính, điện thoại ... mà ko cần cài đặt

Đầy đủ nghiệp vụ

Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ kế toán cho doanh nghiệp thuộc mọi quy mô, lĩnh vực.

Nhập liệu nhanh

Nhập liệu dễ dàng, thuận tiện, nhanh chóng. Giúp tiết kiệm thời gian, hạn chế sai sót.

Phần mềm kế toán doanh nghiệp online

Đa dạng các phân hệ, Nghiệp Vụ

Giúp công việc của kế toán bớt nhọc nhằn

Ký duyệt Từ Xa

Sếp có thể ký duyệt các khoản thu chi, đơn hàng nhanh gọn từ xa. Sếp vắng mặt công việc vẫn thông suốt.

Theo Dõi Lãi Lỗ

Theo dõi doanh thu, chi phí, lãi lỗ của bạn mọi lúc, mọi nơi, không còn phải chờ "tổng hợp số liệu".

Quản lý công nợ

Kiểm soát tồn kho, mua hàng, nợ phải trả để có kế hoạch thanh toán phù hợp. Nắm rõ các khoản phải thu đến hạn, quá hạn để thu hồi sớm.

Chủ động Nắm Bắt Tài Chính

Quản lý có thể chủ động xem tình hình tài chính của công ty bất cứ lúc nào để có quyết định phù hợp

Đảm Bảo Dòng Tiền

Biết chính xác số dư tiền mặt, tiền gửi, nợ phải thu-phải trả, tiền vào-ra. Giúp bạn đảm bảo dòng tiền dương với hiệu suất sử dụng tốt nhất.​

Số sách luôn cân

Tick đảm bảo số liệu sổ sách của bạn luôn cân. Bạn sẽ không mất hàng ngày để hoàn thành sổ sách của mình

Các phân hệ/Nghiệp vụ thường dùng

Khách hàng

Những động viên và khen ngợi khách hàng dành cho Tick

dantri

Tối ưu chi phí và gia tăng lợi nhuận

Scroll to Top