Điều khoản sử dụng

1. ĐỊNH NGHĨA

“Dịch vụ” – Giải pháp quản lý Tick được truy cập dưới tên miền tick.asia và ứng dụng Tick
“Website” – Trang thông tin điện tử khi truy cập địa chỉ tick.asia
“Nội dung” – Hình ảnh, biểu tượng, bài viết, video được đăng trên Website
“Chủ tài khoản” – Người đăng ký ban đầu; hoặc người giữ tài khoản quản trị; hoặc người truy cập tài khoản bằng tài khoản quản trị.
“Tài khoản quản trị” – Tài khoản được tạo ra đầu tiên khi chủ tài khoản đăng ký trên tick.asia
“Bạn” – Chủ tài khoản hoặc các nhân viên được chủ tài khoản cấp tài khoản truy cập vào cửa hàng; những Bạn viếng thăm, tìm hiểu thông tin trên website tick.asia
“TICK” – Công ty TNHH Phần mềm Softify.
“Dữ liệu” – Dữ liệu dưới dạng điện tử được lưu trữ và giới hạn truy cập bằng tài khoản do chủ tài khoản thiết lập.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Điều khoản sử dụng này áp dụng cho Giải pháp theo dõi tài chính và quản lý công ty Tick, phiên bản chính thức chạy trên máy chủ của TICK dưới tên miền chính thức tick.asia và ứng dụng Tick. TICK duy trì trang thông tin điện tử tick.asia và các tên miền phụ như một dịch vụ cung cấp cho khách hàng nhưng không giới hạn là các cá nhân, tổ chức sử dụng. Khi sử dụng Website này và bất kỳ dịch vụ nào tại đây có nghĩa là Bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản Điều khoản sử dụng này. Ngoài ra khi sử dụng các Dịch vụ cụ thể của TICK, Bạn phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho Dịch vụ đó theo từng thời điểm. TICK có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này, Bạn có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại đây hoặc trên website tick.asia. Nếu Bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới được cập nhật. Bất cứ sự vi phạm nào của Bạn đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản, Dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ của TICK.

3. SỬ DỤNG HỢP PHÁP

Bạn phải nhận thức và chấp nhận rằng Bạn có trách nhiệm sử dụng Dịch vụ vào công việc kinh doanh dịch vụ phù hợp với pháp luật hiện hành và thuần phong mỹ tục Việt Nam. Bạn không được sử dụng dịch vụ để tuyên truyền nội dung đồi trụy, chống phá nhà nước, phát tán thư rác và / hoặc các thông tin không mong muốn đến những tổ chức và cá nhân khác trong hệ thống dưới mọi hình thức.

4. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Website tick.asia, giải pháp quản lý Tick, ứng dụng Tick thuộc bản quyền của TICK.
Tất cả nội dung tại Website thuộc sở hữu của TICK. TICK cho phép Bạn xem, tải về và in Nội dung khi (i) Sử dụng cho mục đích cá nhân, không cho mục đích thương mại; (ii) Không chỉnh sửa Nội dung. (iii) Trích dẫn nguồn từ Website theo đúng qui định. Ngoại trừ việc cho phép như trên, Bạn không được phép sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại Nội dung Website mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của TICK. Để yêu cầu sử dụng Nội dung, Bạn có thể liên hệ theo địa chỉ: hi@tick.asia. Nếu được chấp thuận, Bạn phải bảo đảm là việc sử dụng Nội dung Website của Bạn không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân/tổ chức khác và phải ghi rõ nguồn từ tick.asia.

5. BẢO MẬT THÔNG TIN

Bạn phải có trách nhiệm lưu giữ thông tin truy cập vào tài khoản Tick của mình để tránh trường hợp tài khoản bị đánh cắp và/ hoặc bị lạm dụng với mục đích không an toàn cho cả Bạn và TICK. TICK không chịu trách nhiệm đối với sự xâm nhập trái phép của bên thứ ba vào tài khoản Tick của Bạn do sự bất cẩn của Bạn. TICK khuyến cáo Bạn đổi mật khẩu sau khi cung cấp mật khẩu cho các bên liên quan nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng. Ngoài ra, TICK cam kết giữ kín mọi thông tin của Bạn khi sử dụng các Dịch vụ trên Website của TICK và không tiết lộ cho bên thứ ba.

6. XỬ LÝ SỰ CỐ

Bạn có trách nhiệm thông báo ngay cho TICK khi phát hiện sự cố, tích cực phối hợp với TICK để khắc phục sớm nhất cho Bạn. Trong trường hợp sự cố liên quan đến Bên thứ ba, Bạn có trách nhiệm phối hợp với các bên liên quan để giải quyết. Bạn hiểu và chấp nhận rằng, trong mọi trường hợp, TICK luôn cố gắng hỗ trợ và khắc phục, tuy nhiên TICK sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại phát sinh do sự chậm trễ không thông báo hoặc che giấu của Bạn.

7. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

TICK sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với những hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, Website, Ứng dụng Tick; trang thiết bị và dữ liệu của Bạn hoặc dữ liệu khách hàng của Bạn vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp, thiết bị của Bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của TICK.
Như một điều kiện khi sử dụng Website này và Dịch vụ, Bạn đồng ý rằng TICK sẽ không chịu trách nhiệm với Bên thứ ba về các thiệt hại về lợi nhuận, cơ hội kinh doanh; thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp vì kết nối với Website này hay sử dụng các Dịch vụ của TICK.
TICK không bảo đảm cũng như không chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của Bạn sau khi sử dụng dịch vụ.

8. ĐẢM BẢO CUNG CẤP DỊCH VỤ

Website và các Dịch vụ, Tính năng được cung cấp trên cơ sở “có thể thực hiện được”. TICK không bảo đảm rằng Website hoặc Dịch vụ sẽ luôn sẵn sàng, có thể sử dụng, không bị gián đoạn, đúng thời gian, không có lỗi. Tuy nhiên TICK và các nhân viên của TICK cam kết cố gắng trong mọi điều kiện và khả năng có thể để đảm bảo Website và Dịch vụ luôn được sẵn sàng.
Bạn cần lưu ý rằng Website này và Dịch vụ là dựa trên những dịch vụ đường truyền Internet và có thể bị mất điện hoặc gián đoạn, bị bên ngoài tấn công và xảy ra chậm trễ. Trong những trường hợp như vậy, đối với những điều khoản này, TICK cam kết nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và thay thế trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống.

9. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bạn có thể truy cập và tra cứu tại hướng dẫn tại trang Hướng dẫn sử dụng. TICK có thể sẽ không cung cấp cho Bạn bất kỳ hướng dẫn sử dụng nào dưới dạng văn bản in ấn. Tài liệu hướng dẫn sử dụng được TICK gửi kèm với email xác nhận tài khoản ngay sau khi Bạn đăng ký tài khoản thành công.

10. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Tick có quyền thay đổi điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào. Mọi thay đổi đối với điều khoản sử dụng này đều có ngày hiệu lực thi hành, Tick sẽ thông báo và cập nhật cho Khách hàng tại đây hoặc bằng một thông báo trên trang chủ của Tick.

Điều khoản sử dụng này có hiệu lực từ ngày 10/10/2020.

Scroll to Top