Chúng tôi có thể giúp bạn tìm thông tin gì?

Bắt đầu nhanh với tick accounting

Ghi nhận số dư Ban Đầu

Ghi nhận số dư tiền mặt, tiền gởi ngân hàng hiện tại & số dư ban đầu

Hướng dẫn Sử dụng Tick Accounting

Khách hàng/Nhà cung cấp

Quản lý các liên hệ: khách hàng, nhà cung cấp và lịch sử giao dịch với họ.

Quản lý Công nợ

Theo dõi thu hồi nợ phải thu, nợ phải trả, đảm bảo dòng tiền công ty.

Insight

Nắm bắt tình hình kinh doanh và sức khoẻ tài chính công ty tức thời.

Thuế

Hỗ trợ kê khai, nộp và quyết toán thuế GTGT, TNDN, TNCN cùng các sổ sách kế toán, báo cáo tài chính.

Thiết lập - Người dùng

Quản lý nhân viên với các vai trò, phân quyền phù hợp.

Bạn cần hỗ trợ thêm từ tick ?

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Vào câu hỏi thường gặp để tìm thêm câu trả lời về nhanh cho bạn về Tick.

Chat với tick

Hãy nhấn vào nút Chat ở ngay góc phải bên dưới màn hình để trò chuyện với Tick.

Gọi cho Tick

Gọi hotline 0901.818.300 cho Tick để trao đổi và được hỗ trợ ngay.

Scroll to Top