Hướng dẫn sử dụng Tick Accounting

Nhập kho

Bước 1: Vào menu: Hàng hoá > Kho hàng

Bạn sẽ thấy nút Nhập kho, Xuất kho và nút Kiểm kê cùng danh sách các phiếu ở bên dưới. Nhấn vào nút Nhập kho để tạo phiếu nhập.

Bước 2: Nhập thông tin phiếu nhập hàng

Nhập vào các thông tin sau đây:

  • Ngày giao dịch: Chọn ngày nhập hàng vào kho, mặc định sẽ là ngày hiện tại.
  • Ghi chú: Thông tin mô tả về đợt nhập hàng
  • Thông tin hàng hoá: Tìm hàng hoá theo tên hoặc mã hàng.
  • Đơn vị: Được lấy theo đơn vị của hàng hoá đã khai báo.
  • Số lượng: Số lượng bán của từng mặt hàng.
  • Đơn giá: Giá nhập của mặt hàng.

Bước 3: Lưu và Xác nhận phiếu nhập hàng

Phiếu xuất hàng vừa tạo xong sẽ hiển thị trong danh sách giao dịch kho của bạn.

Lưu ý: Khi tạo phiếu Mua hàng, hoặc phiếu Khách trả hàng, hệ thống cũng sẽ tự động tạo một phiếu nhập hàng vào kho tương ứng.

Scroll to Top