Hướng dẫn sử dụng Tick Accounting

Ghi nhận hoá đơn bán ra

Bước 1: Vào danh sách các phiếu bán hàng, Kinh doanh > Bán hàng

Bạn sẽ thấy nút TẠO HÓA ĐƠN màu xanh phía cuối mỗi đơn hàng bán ra

Bước 2: Nhập thông tin hoá đơn bán ra

Nhập vào các thông tin sau đây:

  • Số hoá đơn: Số hoá đơn được ghi trên hoá đơn GTGT giấy hoặc điện tử
  • Ngày hoá đơn: Ngày hoá đơn được ghi trên hoá đơn GTGT giấy hoặc điện tử
  • Ký hiệu: Ký hiệu hoá đơn được ghi trên hoá đơn GTGT giấy hoặc điện tử.
  • Mẫu hoá đơn: Mẫu hoá đơn được ghi trên hoá đơn GTGT giấy hoặc điện tử
  • Kiểm tra thông tin tổng tiền, thuế GTGT ở hoá đơn GTGT giấy hoặc điện tử so với thông tin phiếu bán hàng

Bước 3: Lưu hoá đơn

Hoá đơn bán ra đã được lưu lại, bạn có thể xem lại hoá đơn ở Kế Toán/Hoá đơn.

Scroll to Top