Chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Tick yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin cơ bản bao gồm: email, điện thoại (tên đăng nhập), mật khẩu đăng nhập, tên công ty, ngành nghề khi đăng ký sử dụng dịch vụ của Tick và một số thông tin không bắt buộc khác khi khách hàng muốn tương tác với một số nội dung trên website và các ứng dụng của Tick. Tick sử dụng các thông tin này nhằm liên hệ xác nhận với khách hàng và đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng khi cần thiết.

Việc bạn truy cập, đăng ký, sử dụng Tick có nghĩa rằng bạn đồng ý và chấp nhận ràng buộc bởi các quy định trong chính sách bảo mật của chúng tôi.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới số điện thoại (tên đăng nhập), mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Tick không chịu trách nhiệm về các thất thoát dữ liệu, bí mật thông tin của khách hàng do khách hàng vô tình hoặc cố ý gây ra. Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Tick về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Tick sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

– Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng.

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và đội ngũ của Tick.

– Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

– Tick có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Chia sẻ thông tin cần thiết cho bên đối tác nếu nhận được sự đồng ý của Khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật hoàn toàn trên máy chủ của Tick. Khách hàng có quyền cập nhật, sửa đổi và xóa thông tin của các Dữ liệu cá nhân này. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, Tick vẫn có thể khôi phục những thông tin đó từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi để giải quyết các tranh chấp, thi hành điều khoản sử dụng, hay vì các yêu cầu kỹ thuật, pháp lý liên quan đến sự an toàn và những hoạt động của Tick.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ Khách hàng

Công ty TNHH Phần mềm Softify

Địa chỉ: 258/13 Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hotline: 0901.818.300

Email: hi@tick.asia

5. Chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng

Thông tin của Khách hàng được Tick cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Tick. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Tick cam kết:

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Bảo mật mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng tại khu vực trung tâm dữ liệu an toàn của Tick.

7. Thay đổi chính sách bảo mật

Tick có quyền thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Mọi thay đổi đối với chính sách này đều có ngày hiệu lực thi hành, Tick sẽ thông báo và cập nhật cho Khách hàng tại đây hoặc bằng một thông báo trên trang chủ của Tick.

Chính sách bảo mật này có hiệu lực từ ngày 10/10/2020.

Scroll to Top