Hướng dẫn sử dụng Tick Accounting

Xuất kho

Bước 1: Vào menu: Hàng hoá > Kho hàng

Bạn sẽ thấy nút Nhập kho, Xuất kho và nút Kiểm kê cùng danh sách các phiếu ở bên dưới. Nhấn vào nút Xuất kho để tạo phiếu xuất.

Bước 2: Nhập thông tin phiếu xuất hàng

Nhập vào các thông tin sau đây:

  • Ngày giao dịch: Chọn ngày xuất hàng từ kho, mặc định sẽ là ngày hiện tại.
  • Ghi chú: Thông tin mô tả về đợt xuất hàng
  • Thông tin hàng hoá: Tìm hàng hoá theo tên hoặc mã hàng.
  • Đơn vị: Được lấy theo đơn vị của hàng hoá đã khai báo.
  • Số lượng: Số lượng bán của từng mặt hàng.
  • Đơn giá: Giá xuất của mặt hàng.

Bước 3: Lưu và Xác nhận phiếu xuất hàng

Phiếu xuất hàng vừa tạo xong sẽ hiển thị trong danh sách giao dịch kho của bạn.

Lưu ý: Khi tạo phiếu Bán hàng, hoặc phiếu Trả hàng mua, hệ thống cũng sẽ tự động tạo một phiếu xuất hàng từ kho tương ứng.

Scroll to Top