Hướng dẫn sử dụng Tick Accounting

Xem tất cả chi phí cần duyệt

Bước 1: Vào biểu tượng thông báo của Tick ở phía trên góc phải

Bạn sẽ thấy biểu tượng Thông báo đang hiển thị có thông báo mới khi có giao dịch chi phí đang chờ duyệt. Nhấn vào biểu tượng Thông báo này, sau đó nhấn vào Xem tất cả để vào danh sách các chi phí cần duyệt.

Xem nhanh chi phí đang chờ duyệt

Bước 2: Xem tất cả chi phí đang chờ duyệt

Các thông tin của giao dịch đang chờ duyệt sẽ được hiển thị một phần ở danh sách, hoặc bạn có thể nhất vào biểu tượng để xem chi tiết như sau:

  • Ngày giao dịch: Ngày giao dịch dự kiến hoặc đã thực hiện
  • Ghi chú: Ghi chú, mô tả về chi phí
  • Tạo bởi: Nhân viên hoặc người tạo chi phí
  • Phân loại: Loại chi phí được sử dụng
  • Tag phân loại: Dùng để đánh dấu chi phí ngoài thông tin phân loại, được dùng để tổng hợp, phân tích chí phí theo tag về sau
  • Số tiền: Số tiền cần chi
  • Hình thức thanh toán: Tài khoản thanh toán (Tiền mặt, tài khoản ngân hàng)
  • Thuế GTGT: Ghi nhận thuế GTGT nếu chi phí có hoá đơn và tính thuế VAT

Bước 3: Duyệt chi phí

Lưu chi phí: Trong trường hợp bạn cần thêm thông tin về giao dịch chi phí trước khi duyệt, thêm vào ghi chú cho người tạo chi phí nắm thông tin. Chi phí sẽ được Lưu vào hệ thống nhưng vẫn ở trạng thái Chờ Duyệt.

Duyệt chi phí: Nhấn vào biểu tượng để duyệt nhanh, chi phí sẽ được ghi nhận vào hệ thống ở trạng thái Đã Duyệt, giao dịch sẽ được hạch toán và ghi vào sổ kế toán.

Scroll to Top