Hướng dẫn sử dụng Tick Accounting

Xem nhanh các chi phí cần duyệt

Bước 1: Vào biểu tượng thông báo của Tick ở phía trên góc phải

Bạn sẽ thấy biểu tượng Thông báo đang hiển thị có thông báo mới khi có giao dịch chi phí đang chờ duyệt. Nhấn vào biểu tượng Thông báo này để xem nhanh

Xem nhanh chi phí đang chờ duyệt

Bước 2: Xem thông tin chi tiết của chi phí đang chờ duyệt

Nhập vào các thông tin sau đây:

  • Ngày giao dịch: Ngày giao dịch dự kiến hoặc đã thực hiện
  • Ghi chú: Ghi chú, mô tả về chi phí
  • Tạo bởi: Nhân viên hoặc người tạo chi phí
  • Phân loại: Loại chi phí được sử dụng
  • Tag phân loại: Dùng để đánh dấu chi phí ngoài thông tin phân loại, được dùng để tổng hợp, phân tích chí phí theo tag về sau
  • Số tiền: Số tiền cần chi
  • Hình thức thanh toán: Tài khoản thanh toán (Tiền mặt, tài khoản ngân hàng)
  • Thuế GTGT: Ghi nhận thuế GTGT nếu chi phí có hoá đơn và tính thuế VAT

Bước 3: Duyệt chi phí

Lưu chi phí: Trong trường hợp bạn cần thêm thông tin về giao dịch chi phí trước khi duyệt, thêm vào ghi chú cho người tạo chi phí nắm thông tin. Chi phí sẽ được Lưu vào hệ thống nhưng vẫn ở trạng thái Chờ Duyệt.

Duyệt chi phí: Nhấn Lưu và Xác nhận để duyệt, chi phí sẽ được ghi nhận vào hệ thống ở trạng thái Đã Duyệt, giao dịch sẽ được hạch toán và ghi vào sổ kế toán.

Scroll to Top