Hướng dẫn sử dụng Tick Accounting

Tạo tài khoản ngân hàng

Tick cung cấp nhiều cách tiện lợi để thêm một tài khoản ngân hàng theo ngữ cảnh sử dụng

Cách 1: Trong quá trình tạo phiếu thu – chi

Trong danh sách các “Phương thức thanh toán”, chọn [+ Thêm tài khoản ngân hàng]

Sau đó điền thông tin tài khoản như hướng dẫn

Cách 2: Trong quá trình nhập thanh toán cho đơn hàng

Sau đó điền thông tin tài khoản như hướng dẫn

Cách 3: Thêm tài khoản từ màn hình bảng cân đối tài khoản.

Vào màn hình bảng cân đối tài khoản: Kế toán > bảng cân đối tài khoản

Chọn [ + Tài khoản ]

Sau đó điền các thông tin tài khoản như hướng dẫn bên dưới.

Nhập thông tin tài khoản

  • Tên tài khoản: Điền tên tài khoản ngân hàng của bạn, vd: Tài khoản tiền gởi tại ACB
  • Số tài khoản: Nhập số tài khoản tương ứng.
  • Lưu ý: Khi thêm tài khoản ngân hàng theo cách 3, cần chọn mục [ Thuộc tài khoản]
Scroll to Top