Tối ưu các chỉ số trong bán hàng: các chỉ số quan trọng nhất

Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc tối ưu các chỉ số trong bán hàng là một trong những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận.


Vai trò của tối ưu chỉ số bán hàng trong doanh nghiệp

Tối ưu các chỉ số trong bán hàng là quá trình đo lường, phân tích và cải thiện các chỉ số liên quan đến hoạt động bán hàng của doanh nghiệp. Các chỉ số này giúp doanh nghiệp đánh giá được tình hình kinh doanh hiện tại, xác định các vấn đề cần cải thiện và đưa ra các quyết định phù hợp để nâng cao hiệu quả bán hàng.

Vai trò của việc tối ưu các chỉ số trong bán hàng cho doanh nghiệp bao gồm:

 • Giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về khách hàng và thị trường: Các chỉ số bán hàng giúp doanh nghiệp thu thập dữ liệu về khách hàng, chẳng hạn như hành vi mua sắm, sở thích, nhu cầu,… Từ đó, doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn về khách hàng và thị trường, từ đó đưa ra các chiến lược bán hàng phù hợp hơn.
 • Theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động bán hàng: Các chỉ số bán hàng giúp doanh nghiệp theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động bán hàng, chẳng hạn như doanh thu, lợi nhuận, chi phí,… Từ đó, doanh nghiệp có thể xác định được các vấn đề cần cải thiện và đưa ra các giải pháp phù hợp.
 • Là cơ sở để ra quyết định kinh doanh: Các chỉ số bán hàng là cơ sở để doanh nghiệp ra quyết định kinh doanh, chẳng hạn như thay đổi chiến lược bán hàng, mở rộng thị trường,…

Dưới đây là một số lợi ích cụ thể của việc tối ưu các chỉ số trong bán hàng:

 • Nâng cao doanh thu: Tối ưu các chỉ số bán hàng giúp doanh nghiệp xác định được các cơ hội bán hàng tiềm năng và đưa ra các chiến lược phù hợp để tăng doanh số.
 • Tăng lợi nhuận: Tối ưu các chỉ số bán hàng giúp doanh nghiệp giảm chi phí bán hàng và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, từ đó tăng lợi nhuận.
 • Cải thiện trải nghiệm khách hàng: Tối ưu các chỉ số bán hàng giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về nhu cầu của khách hàng và cung cấp dịch vụ khách hàng tốt hơn.
 • Tăng cường sự hài lòng của nhân viên: Tối ưu các chỉ số bán hàng giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên và đưa ra các chương trình đào tạo, khen thưởng phù hợp để tăng cường sự hài lòng của nhân viên.

Các chỉ số liên quan đến lead

Các chỉ số liên quan đến lead của doanh nghiệp đo lường hiệu quả của các hoạt động marketing và bán hàng trong việc thu hút, chuyển đổi và chăm sóc lead. Khi tối ưu các chỉ số liên quan đến lead, doanh nghiệp cần quan tâm đến các chỉ số sau:

 • Số lượng lead: Đây là chỉ số cơ bản nhất, cần được theo dõi thường xuyên để đảm bảo doanh nghiệp đang thu hút đủ lượng lead mới. Nếu số lượng lead không tăng, doanh nghiệp cần xem xét lại các hoạt động marketing và bán hàng của mình.
 • Tỷ lệ chuyển đổi lead: Đây là chỉ số quan trọng nhất, thể hiện hiệu quả của các hoạt động marketing và bán hàng trong việc chuyển đổi lead thành khách hàng. Nếu tỷ lệ chuyển đổi lead thấp, doanh nghiệp cần xem xét lại cách thức tiếp cận và chăm sóc lead của mình.
 • Chi phí cho một lead: Chỉ số này cho biết chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có được một lead mới. Nếu chi phí cho một lead cao, doanh nghiệp cần xem xét lại các kênh marketing và chiến lược tiếp thị của mình.
 • Thời gian chuyển đổi lead: Chỉ số này cho biết trung bình mất bao lâu để một lead được chuyển đổi thành khách hàng. Nếu thời gian chuyển đổi lead dài, doanh nghiệp cần xem xét lại cách thức tiếp cận và chăm sóc lead của mình.
 • Mức độ tương tác của lead: Chỉ số này cho biết mức độ quan tâm của lead đối với sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp. Nếu mức độ tương tác của lead thấp, doanh nghiệp cần xem xét lại cách thức tiếp cận và chăm sóc lead của mình.
 • Số lượng lead theo nguồn: Chỉ số này giúp doanh nghiệp xác định kênh marketing nào hiệu quả nhất trong việc thu hút lead.
 • Số lượng lead theo ngành nghề: Chỉ số này giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về đối tượng khách hàng tiềm năng của mình.
 • Số lượng lead theo vị trí địa lý: Chỉ số này giúp doanh nghiệp xác định thị trường mục tiêu của mình.
Để tối ưu các chỉ số liên quan đến lead, doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:
 1. Xác định mục tiêu: Doanh nghiệp cần xác định rõ mục tiêu của mình khi tối ưu các chỉ số liên quan đến lead. Mục tiêu có thể là tăng số lượng lead, tăng tỷ lệ chuyển đổi lead, giảm chi phí cho một lead, hoặc cải thiện thời gian chuyển đổi lead.
 2. Theo dõi các chỉ số: Doanh nghiệp cần theo dõi thường xuyên các chỉ số liên quan đến lead để có thể đánh giá hiệu quả của các hoạt động marketing và bán hàng.
 3. Đưa ra các điều chỉnh: Dựa trên kết quả theo dõi, doanh nghiệp cần đưa ra các điều chỉnh phù hợp để cải thiện các chỉ số liên quan đến lead.

Việc tối ưu các chỉ số liên quan đến lead giúp doanh nghiệp tăng hiệu quả của các hoạt động marketing và bán hàng, từ đó có thể đạt được mục tiêu kinh doanh.

Dưới đây là một số mẹo giúp doanh nghiệp tối ưu các chỉ số liên quan đến lead:
 • Tạo ra các nội dung hấp dẫn và phù hợp với đối tượng khách hàng tiềm năng: Nội dung là yếu tố quan trọng nhất để thu hút và giữ chân lead. Doanh nghiệp cần tạo ra các nội dung hấp dẫn và phù hợp với đối tượng khách hàng tiềm năng của mình.
 • Tối ưu hóa trang web và landing page: Trang web và landing page là nơi doanh nghiệp tiếp cận và thu thập thông tin của lead. Doanh nghiệp cần tối ưu hóa trang web và landing page của mình để tăng khả năng chuyển đổi lead.
 • Sử dụng các công cụ marketing automation: Các công cụ marketing automation giúp doanh nghiệp tự động hóa các hoạt động marketing và chăm sóc lead. Doanh nghiệp có thể sử dụng các công cụ này để tăng hiệu quả tiếp cận và chăm sóc lead.
 • Tối ưu hóa quy trình bán hàng: Quy trình bán hàng hiệu quả giúp doanh nghiệp chuyển đổi lead thành khách hàng nhanh chóng và hiệu quả. Doanh nghiệp cần tối ưu hóa quy trình bán hàng của mình để tăng tỷ lệ chuyển đổi lead.

Các chỉ số KPI

Các chỉ số KPI hoạt động và giá trị của hợp đồng doanh nghiệp cần quan tâm có thể được chia thành 2 nhóm chính, bao gồm:

 • KPIs về hoạt động: Các chỉ số này giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả hoạt động của hợp đồng, bao gồm:
  • Tỷ lệ hoàn thành hợp đồng: Tỷ lệ số hợp đồng được hoàn thành thành công so với tổng số hợp đồng được ký kết.
  • Thời gian hoàn thành hợp đồng: Thời gian từ khi ký hợp đồng đến khi hoàn thành.
  • Chi phí thực hiện hợp đồng: Tổng chi phí thực tế để thực hiện hợp đồng.
  • Lợi nhuận từ hợp đồng: Lợi nhuận thu được từ hợp đồng.
 • KPIs về giá trị: Các chỉ số này giúp doanh nghiệp đánh giá giá trị của hợp đồng, bao gồm:
  • Doanh thu từ hợp đồng: Tổng doanh thu thu được từ hợp đồng.
  • Tỷ trọng doanh thu từ hợp đồng: Tỷ lệ doanh thu từ hợp đồng so với tổng doanh thu của doanh nghiệp.
  • Lợi nhuận từ hợp đồng: Lợi nhuận thu được từ hợp đồng.
  • Tỷ trọng lợi nhuận từ hợp đồng: Tỷ lệ lợi nhuận từ hợp đồng so với tổng lợi nhuận của doanh nghiệp.

Các chỉ số bán hàng & chốt deal

Sale manager cần quan tâm đến các chỉ số chốt deal và bán hàng để đánh giá hiệu quả hoạt động của đội ngũ bán hàng, xác định các vấn đề cần giải quyết và đưa ra các giải pháp cải thiện.

Dưới đây là một số chỉ số chốt deal và bán hàng mà sale manager cần quan tâm:

 • Tỷ lệ chốt deal: Tỷ lệ số lượng deal được chốt thành công so với tổng số deal được tiếp cận. Chỉ số này phản ánh hiệu quả của hoạt động chốt deal của đội ngũ bán hàng.
 • Tỷ lệ khách hàng quay lại: Tỷ lệ khách hàng mua hàng lần thứ hai trở lên. Chỉ số này phản ánh sự hài lòng của khách hàng với sản phẩm/dịch vụ và dịch vụ bán hàng của doanh nghiệp.
 • Tỷ lệ hài lòng của khách hàng: Tỷ lệ khách hàng hài lòng với sản phẩm/dịch vụ và dịch vụ bán hàng của doanh nghiệp. Chỉ số này phản ánh mức độ thành công của đội ngũ bán hàng trong việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
 • Thời gian trung bình xử lý đơn hàng: Thời gian từ khi khách hàng đặt hàng đến khi nhận được hàng. Chỉ số này phản ánh hiệu quả của quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp.
 • Tỷ lệ hoàn thành đơn hàng đúng thời hạn: Tỷ lệ đơn hàng được giao đúng thời hạn. Chỉ số này phản ánh hiệu quả của quy trình vận chuyển và giao hàng của doanh nghiệp.

Ngoài ra, sale manager cũng cần quan tâm đến các chỉ số KPI bán hàng khác như:

 • Doanh thu thuần: Tổng số tiền thu được từ hoạt động bán hàng.
 • Doanh thu theo kênh bán hàng: Doanh thu từ từng kênh bán hàng như bán hàng trực tiếp, bán hàng online,…
 • Doanh thu theo sản phẩm/dịch vụ: Doanh thu từ từng sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp.
 • Giá trị trung bình đơn hàng: Tổng giá trị của một đơn hàng trung bình.
 • Doanh số trung bình của một nhân viên bán hàng: Tổng doanh thu của một nhân viên bán hàng trong một khoảng thời gian nhất định.

Việc lựa chọn các chỉ số KPI cần phù hợp với đặc thù kinh doanh của từng doanh nghiệp. Các chỉ số KPI cần phải:

 • Đo lường được: Các chỉ số phải có thể được đo lường bằng các số liệu cụ thể.
 • Quan trọng: Các chỉ số phải phản ánh các mục tiêu quan trọng của doanh nghiệp.
 • Tương quan: Các chỉ số phải liên quan chặt chẽ với nhau và với các mục tiêu của doanh nghiệp.

Sale manager cần thường xuyên theo dõi các chỉ số KPI chốt deal và bán hàng để kịp thời phát hiện các vấn đề cần giải quyết và đưa ra các giải pháp cải thiện.

Việc lựa chọn các chỉ số cần phù hợp với đặc thù kinh doanh của từng doanh nghiệp. Các chỉ số cần phải:

 • Đo lường được: Các chỉ số phải có thể được đo lường bằng các số liệu cụ thể.
 • Quan trọng: Các chỉ số phải phản ánh các mục tiêu quan trọng của doanh nghiệp.
 • Tương quan: Các chỉ số phải liên quan chặt chẽ với nhau và với các mục tiêu của doanh nghiệp.

Bắt đầu ngay với TICK CRM !!! Nền tảng quản trị TỐI ƯU dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.
DỄ DÙNG – NHANH GỌN – TIẾT KIỆM

Tìm hiểu về TICK CRM: giải pháp quản lý quan hệ khách hàng

Từ khóa:

:

Scroll to Top