Hướng dẫn thiết lập - báo Cáo

Tổng quan Bán Hàng

Dashboard tổng quan hoạt động bán hàng giúp ích gì cho bạn?

Trong quá trình theo dõi hàng hóa, tổng quan hoạt động bán hàng ở COMMERCE cho bạn biết những đơn đặt hàng đã hoàn thành.

Đưa ra tổng quan về số liệu, so sánh và kiểm tra hiệu suất làm việc của hệ thống lưu chuyển hàng hóa.

Báo cáo với những người có liên quan một cách nhanh chóng và trực quan nhất.

Giao diện Tổng quan báo cáo hoạt động bán hàng trên TICK COMMERCE

Các chỉ số hoạt động bán hàng có trên trang tổng quan:

 1. Đơn hàng hoàn thành/Num of orders: Số đơn hàng hoàn thành (trong khoảng thời gian) (+% tăng so với kỳ trước)
 2. Doanh số/Revenue: giá trị đơn hàng đã hoàn thành (+% tăng so với kỳ trước)
 3. Đơn hàng trung bình/Order size: doanh số thu được trung bình của mỗi đơn hàng (+% tăng so với kỳ trước)
 4. Mục tiêu doanh số/Revenue target: doanh số mong muốn đạt được đặt ra đầu kỳ (+% tăng so với kỳ trước)
 5. Doanh số theo nguồn khách hàng/Revenue by source (% thể hiện theo biểu đồ tròn)
 6. Hàng hóa theo doanh số/Revenue by product (giá trị, thể hiện theo biểu đồ cột)
 7. Top 7 khách hàng/Top 7 account: 7 khách hàng có giá trị mua hàng cao nhất – xếp theo giá trị đơn hàng.
 8. Biểu đồ doanh số/Revenue Trend: thể hiện giá trị đơn hàng thu được thay đổi hằng ngày. (biểu đồ đường)
 9. Doanh số theo kênh bán hàng/Revenue by channel (% thể hiện theo biểu đồ tròn)
 10. Doanh số theo địa điểm/Revenue by location (% thể hiện theo biểu đồ tròn)
 11. Top 7 cá nhân/Top 7 employees: 7 nhân viên có giá trị bán hàng cao nhất – xếp theo giá trị đơn hàng.

TICK Commerce – nền tảng quản lý đơn hàng TỐI ƯU

Scroll to Top