Hướng dẫn thiết lập - báo Cáo

Thiết lập quy trình báo giá

cách 1: Thiết lập quy trình tại báo giá

– Tại danh mục Báo giá chọn Quản lý quy trình báo giá

– Thêm quy trình mới bằng nút “+” hoặc thay đổi quy trình mặc định sẵn có.

– Thêm, xóa các bước để tạo quy trình mong muốn sau đó thực hiện Lưu xác nhận quy trình mới.

– Chế độ hiển thị Kaban giúp theo dõi các Báo giá theo từng bước cụ thể theo từng quy trình riêng biệt.

cách 2: tạo quy trình báo giá tại thiết lập

– Tại danh mục Thiết lập chọn vào Quy trình, từ Kiểu dữ liệu bên phải chọn Quote.

– Sau đó tiến hành thực hiện như cách 1

Scroll to Top