Thêm và xử lý báo giá

bước 1: Thêm báo giá trên Tick

– Để thêm 1 báo giá mới, trong danh mục Báo giá chọn Thêm báo giá để tạo báo giá mới với sản phẩm và dịch vụ tương ứng hoặc có thể thêm báo giá trực tiếp tại Cơ hội.

– Một Báo giá cho phép thêm nhiều sản phẩm; thuộc quy trình báo giá nào, trạng thái, người phụ trách và khách hàng hoặc gắn với Cơ hội nào.

– Sau khi bảng giá được tạo bạn có thể thêm trực tiếp từ Danh mục sản phẩm hoặc lựa chọn bảng giá và thêm sản phẩm.

bước 2: Thiết lập và xử lý báo giá

– Để theo dõi và quản lý báo giá, trên màn hình hiển thị tại danh mục Báo giá (listview) sẽ ghi nhận toàn bộ những báo giá đã thực hiện và thông tin liên quan đến người được báo giá.

– Bảng Kanban kéo thả cho phép quản lý báo giá theo quy trình dạng thẻ

* Tick cho phép người dùng quản lý và thiết lập quy trình báo giá theo từng quy trình riêng biệt. (xem phần thiết lập quy trình)

Scroll to Top