Hướng Dẫn Sử Dụng Tick Commerce

Thiết lập quy trình trả hàng / Manage return purchase order process

Quy trình trả hàng là gì?

Là quy trình quản lý các lô hàng bị trả lại đã được được báo cáo.Thông thường, những hàng hóa này bị từ chối trong quá trình kiểm tra. Những đơn đặt hàng trả lại có thể trả lại đơn vị hàng tồn kho hoặc liên hệ lại với nhà cung cấp để tìm hướng giải quyết cho phù hợp.

Các bước thiết lập quy trình trả nhà cung cấp trên TICK Commerce

Tổng quan / Trả nhà cung cấp
Trang hiển thị các list quy trình.
Chỉnh sửa và lưu thông tin các bước
Scroll to Top