Hướng Dẫn Sử Dụng Tick Commerce

Quản lý kênh bán hàng

Bước 1: thêm kênh bán hàng

– Tại danh mục “Đơn bán hàng” chọn “Quản lý kênh bán hàng”.

– Bảng thiết lập tùy chọn sẽ hiển thị các kênh bán hàng mặt định.

– Tạo “Kênh bán hàng” mới bằng ký hiệu “+” hoặc điều chỉnh, xóa các kênh sẵn có.

Bước 2: chọn kênh bán hàng

– “Kênh bán hàng” được lựa chọn trong bảng thông tin đơn hàng, ngoài ra kênh mới có thể thêm trực tiếp tại “Đơn hàng”

Scroll to Top