Hướng Dẫn Sử Dụng Tick Commerce

Tồn kho

Quản lý tồn kho

– Tại mục “Tồn kho” trong danh mục “Kho hàng”.

– Màn hình sẽ hiển thị thông tin tổng quát tồn kho hiện tại.

– Bộ lọc và tìm kiếm sẽ giúp phân loại lại hàng hóa theo “Địa điểm” kho hàng, “Thương hiệu” của từng loại hàng hóa hay phân loại theo “Thuế”.

Scroll to Top