Hướng dẫn sử dụng Tick marketing

Gởi Email theo chiến dịch

Lưu ý: phải cấu hình Email server trước khi thực hiện các thao tác.

Vào Marketing > Chiến dịch > Danh sách chiến dịch

  • Vào chiến dịch cần gửi
  • CHỌN Gởi EMAIL

Thêm khách hàng khi chưa có danh sách thành viên gửi email

Thêm tiêu đề hiển thị khi gửi Email

Chọn mẫu email để gửi

LÊN LỊCH/GỬI để hoàn thành

Scroll to Top