Hướng Dẫn Sử Dụng Tick Commerce

Quản lý quy trình mua hàng

Bước 1: thêm quy trình mua hàng

– Tại danh mục “Đơn bán hàng” chọn “Quản lý quy trình bán hàng”.

– Bảng thiết lập tùy chọn sẽ hiển thị các quy trình mặc định.

– Tạo “Quy trình mua hàng” mới bằng ký hiệu “+” hoặc điều chỉnh các kênh sẵn có.

Bước 2: Thiết lập quy trình và theo dõi bằng bảng kanban

– Tại màn hình thiết lập quy trình, có thể tiến hành tạo mới quy trình xử lý hoặc thay đổi quy trình mặc định sẵn có.

– Thực hiện “Thêm bước”, “Xóa bước” và gán tên cho từng bước trước khi “Lưu” và “Kích hoạt” quy trình.

– Sau khi kích hoạt “Quy trình” tại màn hình hiển thị “Kanban” sẽ giúp bạn theo dõi và quản lý các “Đơn hàng mua” lý nhờ tính năng kéo thả theo từng bước.

Scroll to Top