Hướng dẫn sử dụng Tick Accounting

Tạo phiếu mua hàng

Bước 1: Vào menu: Kinh doanh > Mua hàng

Bạn sẽ thấy nút Mua hàng và nút Trả hàng mua cùng danh sách các phiếu mua hàng ở bên dưới. Nhấn vào nút thêm phiếu Mua hàng để tạo.

Bạn cũng có thể tạo nhanh phiếu mua hàng từ:

Bước 2: Nhập thông tin phiếu mua hàng

Nhập vào các thông tin sau đây:

  • Ngày mua hàng: Chọn ngày mua hàng, mặc định sẽ là ngày hiện tại.
  • Nhà cung cấp: Bạn có thể tạo mới nhà cung cấp hoặc gõ vào ô tìm kiếm để chọn nhà cung cấp có sẵn.
  • Thông tin hàng hoá: Tìm hàng hoá theo tên hoặc mã hàng. Bạn có thể nhấn vào Thêm mới để tạo nhanh hàng hoá chưa từng khai báo.
  • Đơn giá: Giá nhập của từng mặt hàng.
  • Đơn vị: Nhập đơn vị tính của từng mặt hàng.
  • Thuế GTGT: Nhập thuế GTGT để tính ra tổng tiền cần phải thanh toán
  • Thông tin thanh toán: Nhập thông tin thanh toán, nợ và chọn tài khoản thanh toán

Bước 3: Lưu và Xác nhận phiếu mua hàng

Phiếu mua hàng vừa tạo xong sẽ hiển thị trong danh sách phiếu mua hàng của bạn.

Scroll to Top